قیمت رنو

، صفر و کارکرده ،Renault ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،رنو

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
رنو پارس تندر مدل 1398

رنو،پارس تندر

98 36 هزارکیلومتر 289/2 میلیون 289,200,000 جزئیات
رنو کپچر مدل 2015

رنو،کپچر

2015 90 هزارکیلومتر 504/6 میلیون 504,600,000 جزئیات
رنو تندر پلاس دنده ای مدل 1398

رنو،تندر پلاس،دنده ای

98 36 هزارکیلومتر 302/6 میلیون 302,600,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک مدل 1398

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

98 36 هزارکیلومتر 382/7 میلیون 382,700,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک مدل 1399

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

99 480 میلیون 480,000,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1398

رنو،ساندرو،اتوماتیک

98 435 میلیون 435,000,000 جزئیات
رنو فلوئنس دنده ای مدل 2017

رنو،فلوئنس،دنده ای

2017 60 هزارکیلومتر 510/5 میلیون 510,500,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک مدل 1398

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

98 36 هزارکیلومتر 414/6 میلیون 414,600,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1398

رنو،ساندرو،اتوماتیک

98 36 هزارکیلومتر 384/9 میلیون 384,900,000 جزئیات
رنو پارس تندر مدل 1398

رنو،پارس تندر

98 318 میلیون 318,000,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک مدل 1398

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

98 425 میلیون 425,000,000 جزئیات
رنو ال 90 E2 فول مدل 1398

رنو،ال 90،E2 فول

98 300 میلیون 300,000,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ مدل 1397

رنو،تندر پیکاپ

97 56 هزارکیلومتر 281/9 میلیون 281,900,000 جزئیات
رنو تندر پلاس دنده ای مدل 1397

رنو،تندر پلاس،دنده ای

97 56 هزارکیلومتر 272/3 میلیون 272,300,000 جزئیات
رنو تلیسمان  E3 مدل 2017

رنو،تلیسمان، E3

2017 60 هزارکیلومتر 1,118/1 میلیارد 1,118,100,000 جزئیات
رنو مگان پارس خودرو 1600 E1 مدل 1389

رنو،مگان پارس خودرو،1600 E1

89 216 هزارکیلومتر 262/7 میلیون 262,700,000 جزئیات
رنو مگان 2000 مدل 2007

رنو،مگان،2000

2007 210 هزارکیلومتر 258 میلیون 258,000,000 جزئیات
رنو مدوس مدل 2009

رنو،مدوس

2009 180 هزارکیلومتر 177/8 میلیون 177,800,000 جزئیات
رنو لتیتود مدل 2011

رنو،لتیتود

2011 150 هزارکیلومتر 709/9 میلیون 709,900,000 جزئیات
رنو کولیوس مدل 2018

رنو،کولیوس

2018 1,950 میلیارد 1,950,000,000 جزئیات
رنو فلوئنس E2 اتوماتیک مدل 2012

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2012 135 هزارکیلومتر 383/4 میلیون 383,400,000 جزئیات
رنو سیمبل LE مدل 2016

رنو،سیمبل،LE

2016 75 هزارکیلومتر 354/2 میلیون 354,200,000 جزئیات
رنو سفران 2500 مدل 2016

رنو،سفران،2500

2016 75 هزارکیلومتر 855 میلیون 855,000,000 جزئیات
رنو سپند مدل 1380

رنو،سپند

80 396 هزارکیلومتر 20/1 میلیون 20,100,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک مدل 1396

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

96 76 هزارکیلومتر 339/6 میلیون 339,600,000 جزئیات
رنو ساندرو دنده ای مدل 1395

رنو،ساندرو،دنده ای

95 96 هزارکیلومتر 242/5 میلیون 242,500,000 جزئیات
رنو ال 90 E1 مدل 1388

رنو،ال 90،E1

88 236 هزارکیلومتر 133/5 میلیون 133,500,000 جزئیات
رنو پی کی مدل 1383

رنو،پی کی

83 336 هزارکیلومتر 29/3 میلیون 29,300,000 جزئیات
رنو پارس تندر مدل 1393

رنو،پارس تندر

93 136 هزارکیلومتر 186/4 میلیون 186,400,000 جزئیات
رنو اسکالا کروک مدل 2013

رنو،اسکالا کروک

2013 120 هزارکیلومتر 792/2 میلیون 792,200,000 جزئیات
رنو اسکالا E2 2000 مدل 2013

رنو،اسکالا،E2 2000

2013 120 هزارکیلومتر 444/2 میلیون 444,200,000 جزئیات
رنو 21 مدل 2000

رنو،21

2000 315 هزارکیلومتر 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک مدل 1397

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

97 56 هزارکیلومتر 340/6 میلیون 340,600,000 جزئیات
رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 2 مدل 1390

رنو،مگان پارس خودرو،2000 تیپ 2

90 196 هزارکیلومتر 341/8 میلیون 341,800,000 جزئیات
رنو مگان 1600 مدل 2007

رنو،مگان،1600

2007 210 هزارکیلومتر 208/6 میلیون 208,600,000 جزئیات
رنو لتیتود مدل 2011

رنو،لتیتود

2011 150 هزارکیلومتر 747/3 میلیون 747,300,000 جزئیات
رنو کپچر مدل 2016

رنو،کپچر

2016 75 هزارکیلومتر 573/4 میلیون 573,400,000 جزئیات
رنو فلوئنس E4 اتوماتیک مدل 2013

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2013 120 هزارکیلومتر 473/9 میلیون 473,900,000 جزئیات
رنو سیمبل SE مدل 2016

رنو،سیمبل،SE

2016 75 هزارکیلومتر 347/1 میلیون 347,100,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  دنده ای مدل 1396

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

96 76 هزارکیلومتر 288/6 میلیون 288,600,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو رنو