رنو صفر ، رنو کارکرده ، رنو 95 ، رنو مدل ، رنو دست دوم ، رنو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو ال 90 E2 فول

1390 49/1 میلیون 49,100,000 بیشتر

رنو ال 90 E2 فول

1396 111 میلیون 111,000,000 بیشتر

رنو ال 90 E2 فول

1390 74/4 میلیون 74,400,000 بیشتر

رنو ال 90 E2 فول

1396 111 میلیون 111,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1396 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1396 128 میلیون 128,000,000 بیشتر

رنو پی کی

1383 13/7 میلیون 13,700,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1397 172 میلیون 172,000,000 بیشتر

رنو پارس تندر

1395 102/5 میلیون 102,500,000 بیشتر

رنو ال 90 اتوماتیک

1394 99/5 میلیون 99,500,000 بیشتر

رنو پی کی

1386 20 میلیون 20,000,000 بیشتر

رنو داستر تک دیف

2016 331/5 میلیون 331,500,000 بیشتر

رنو کپچر

2016 281/5 میلیون 281,500,000 بیشتر

رنو ال 90 E2 فول

1396 110/3 میلیون 110,300,000 بیشتر

رنو تندر پیکاپ

1395 78/8 میلیون 78,800,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1397 159 میلیون 159,000,000 بیشتر

رنو تلیسمان E2

2017 598/3 میلیون 598,300,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 2

1390 167 میلیون 167,000,000 بیشتر

رنو مگان 1600

2006 113/4 میلیون 113,400,000 بیشتر

رنو مدوس

2009 85/3 میلیون 85,300,000 بیشتر

رنو لتیتود

2012 313/5 میلیون 313,500,000 بیشتر

رنو کولیوس

2011 261/4 میلیون 261,400,000 بیشتر

رنو کپچر

2016 267/9 میلیون 267,900,000 بیشتر

رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

2014 211/6 میلیون 211,600,000 بیشتر

رنو سیمبل PE

2017 180/5 میلیون 180,500,000 بیشتر

رنو سفران 2

2014 296/1 میلیون 296,100,000 بیشتر

رنو سپند

1380 10/3 میلیون 10,300,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1395 123/3 میلیون 123,300,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1397 163/4 میلیون 163,400,000 بیشتر

رنو داستر دو دیف

2017 352/4 میلیون 352,400,000 بیشتر

رنو ال 90 E2 فول

1387 64/5 میلیون 64,500,000 بیشتر

رنو پی کی

1385 18/4 میلیون 18,400,000 بیشتر

رنو پارس تندر

1392 77/7 میلیون 77,700,000 بیشتر

رنو اسکالا کروک

2015 423/1 میلیون 423,100,000 بیشتر

رنو اسکالا E2 2000

2016 297/8 میلیون 297,800,000 بیشتر

رنو 21

2000 19/8 میلیون 19,800,000 بیشتر

رنو فلوئنس دنده ای

2015 162/2 میلیون 162,200,000 بیشتر

رنو ال 90 E1

1386 55/4 میلیون 55,400,000 بیشتر

رنو ال 90 E2 فول

1395 104 میلیون 104,000,000 بیشتر

رنو ال 90 E2 فول

1391 67/8 میلیون 67,800,000 بیشتر

رنو ال 90 E0

1387 59/5 میلیون 59,500,000 بیشتر

رنو ال 90 E2 فول

1391 71 میلیون 71,000,000 بیشتر

رنو فلوئنس دنده ای

2017 225 میلیون 225,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1398 198 میلیون 198,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1398 165 میلیون 165,000,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1398 186 میلیون 186,000,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1398 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

رنو پارس تندر

1398 134 میلیون 134,000,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1398 182 میلیون 182,000,000 بیشتر

رنو ال 90 E2 فول

1398 131 میلیون 131,000,000 بیشتر

رنو تندر پیکاپ

1398 109 میلیون 109,000,000 بیشتر

رنو تندر پیکاپ

1397 99/1 میلیون 99,100,000 بیشتر

رنو تلیسمان E3

2017 664/7 میلیون 664,700,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 1600 E1

1389 138/6 میلیون 138,600,000 بیشتر

رنو مگان 2000

2007 153/7 میلیون 153,700,000 بیشتر

رنو مدوس

2009 89/8 میلیون 89,800,000 بیشتر

رنو لتیتود

2011 301/5 میلیون 301,500,000 بیشتر

رنو کولیوس

2018 860 میلیون 860,000,000 بیشتر

رنو کپچر

2017 337 میلیون 337,000,000 بیشتر

رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

2012 193/7 میلیون 193,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو رنو