راین صفر ، راین کارکرده ، راین 95 ، راین مدل ، راین دست دوم ، راین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

راین V5 دنده ای

1396 68/6 میلیون 68,600,000 بیشتر

راین V5 دنده ای

1394 63/9 میلیون 63,900,000 بیشتر

راین D60

1396 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

راین V5 دنده ای

1395 68/7 میلیون 68,700,000 بیشتر

راین V5 دنده ای

1397 80/3 میلیون 80,300,000 بیشتر

راین V5 اتوماتیک

1397 90/3 میلیون 90,300,000 بیشتر

راین V5 اتوماتیک

1396 83/1 میلیون 83,100,000 بیشتر

راین V5 دنده ای

1396 73/9 میلیون 73,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو راین