قیمت رانا

، صفر و کارکرده ،RUNNA ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،رانا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
رانا پلاس مدل 1399

رانا،پلاس

99 230 میلیون 230,000,000 جزئیات
رانا LX مدل 1398

رانا،LX

98 36 هزارکیلومتر 192/8 میلیون 192,800,000 جزئیات
رانا EL نیمه فول مدل 1393

رانا،EL نیمه فول

93 136 هزارکیلومتر 134/3 میلیون 134,300,000 جزئیات
رانا LX مدل 1392

رانا،LX

92 156 هزارکیلومتر 131/6 میلیون 131,600,000 جزئیات
رانا EL نیمه فول مدل 1391

رانا،EL نیمه فول

91 176 هزارکیلومتر 121/2 میلیون 121,200,000 جزئیات
رانا LX مدل 1393

رانا،LX

93 136 هزارکیلومتر 138/5 میلیون 138,500,000 جزئیات
رانا EL نیمه فول مدل 1392

رانا،EL نیمه فول

92 156 هزارکیلومتر 127/6 میلیون 127,600,000 جزئیات
رانا LX مدل 1399

رانا،LX

99 208 میلیون 208,000,000 جزئیات
رانا LX مدل 1394

رانا،LX

94 116 هزارکیلومتر 147/3 میلیون 147,300,000 جزئیات
رانا LX مدل 1395

رانا،LX

95 96 هزارکیلومتر 156/7 میلیون 156,700,000 جزئیات
رانا LX مدل 1397

رانا،LX

97 56 هزارکیلومتر 179/3 میلیون 179,300,000 جزئیات
رانا LX مدل 1396

رانا،LX

96 76 هزارکیلومتر 166/7 میلیون 166,700,000 جزئیات
رانا LX مدل 1391

رانا،LX

91 176 هزارکیلومتر 125 میلیون 125,000,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو رانا