جیلی صفر ، جیلی کارکرده ، جیلی 95 ، جیلی مدل ، جیلی دست دوم ، جیلی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
جیلی ام گرند 7 دنده ای

جیلی،ام گرند 7،دنده ای

2013 150 هزارکیلومتر 113 میلیون 113,000,000 جزئیات
جیلی GC6

جیلی،GC6

1396 58/2 هزارکیلومتر 121/2 میلیون 121,200,000 جزئیات
جیلی ام گرند X7

جیلی،ام گرند X7

2014 91/2 هزارکیلومتر 188/3 میلیون 188,300,000 جزئیات
جیلی ام گرند RV7 اتوماتیک

جیلی،ام گرند RV7،اتوماتیک

2014 91/2 هزارکیلومتر 138/1 میلیون 138,100,000 جزئیات
جیلی ام گرند 7 اتوماتیک

جیلی،ام گرند 7،اتوماتیک

2015 76/2 هزارکیلومتر 149/2 میلیون 149,200,000 جزئیات
جیلی GC6

جیلی،GC6

1397 38/2 هزارکیلومتر 131/7 میلیون 131,700,000 جزئیات
جیلی ام گرند RV7 دنده ای

جیلی،ام گرند RV7،دنده ای

2013 106/2 هزارکیلومتر 116/4 میلیون 116,400,000 جزئیات
جیلی ام گرند 7 دنده ای

جیلی،ام گرند 7،دنده ای

2013 106/2 هزارکیلومتر 116/4 میلیون 116,400,000 جزئیات
جیلی GC6

جیلی،GC6

1398 155 میلیون 155,000,000 جزئیات
جیلی ام گرند 7 اتوماتیک

جیلی،ام گرند 7،اتوماتیک

2014 91/2 هزارکیلومتر 139/5 میلیون 139,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو جیلی