جک جی 3 هاچ بک صفر ، جک جی 3 هاچ بک کارکرده ، جک جی 3 هاچ بک 95 ، جک جی 3 هاچ بک مدل ، جک جی 3 هاچ بک دست دوم ، جک جی 3 هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

جک،جی 3 هاچ بک

1394 58/9 میلیون 58,900,000 جزئیات

جک،جی 3 هاچ بک

1393 55/6 میلیون 55,600,000 جزئیات

جک،جی 3 هاچ بک

1392 52/8 میلیون 52,800,000 جزئیات

جک،جی 3 هاچ بک

1391 49/6 میلیون 49,600,000 جزئیات

جک،جی 3 هاچ بک

1394 61/4 میلیون 61,400,000 جزئیات

جک،جی 3 هاچ بک

1393 58/3 میلیون 58,300,000 جزئیات

جک،جی 3 هاچ بک

1392 55/4 میلیون 55,400,000 جزئیات

جک،جی 3 هاچ بک

1391 52/6 میلیون 52,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو جک جی 3 هاچ بک