جک جی 3 هاچ بک صفر ، جک جی 3 هاچ بک کارکرده ، جک جی 3 هاچ بک 95 ، جک جی 3 هاچ بک مدل ، جک جی 3 هاچ بک دست دوم ، جک جی 3 هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

جک جی 3 هاچ بک

1394 63/7 میلیون 63,700,000 بیشتر

جک جی 3 هاچ بک

1393 59/9 میلیون 59,900,000 بیشتر

جک جی 3 هاچ بک

1392 55/7 میلیون 55,700,000 بیشتر

جک جی 3 هاچ بک

1391 52/3 میلیون 52,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.