تویوتا پریوس صفر ، تویوتا پریوس کارکرده ، تویوتا پریوس 95 ، تویوتا پریوس مدل ، تویوتا پریوس دست دوم ، تویوتا پریوس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

تویوتا،پریوس،تیپ 2

2017 404/5 میلیون 404,500,000 جزئیات

تویوتا،پریوس،تیپ 3

2017 423/4 میلیون 423,400,000 جزئیات

تویوتا،پریوس،تیپ A

2016 338/6 میلیون 338,600,000 جزئیات

تویوتا،پریوس،تیپ A

2017 376/3 میلیون 376,300,000 جزئیات

تویوتا،پریوس،تیپ B

2016 359/8 میلیون 359,800,000 جزئیات

تویوتا،پریوس،تیپ B

2017 399/8 میلیون 399,800,000 جزئیات

تویوتا،پریوس،تیپ C

2016 372/6 میلیون 372,600,000 جزئیات

تویوتا،پریوس،تیپ C

2017 414 میلیون 414,000,000 جزئیات

تویوتا،پریوس،تیپ C

2017 460 میلیون 460,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو تویوتا پریوس