بی وای دی صفر ، بی وای دی کارکرده ، بی وای دی 95 ، بی وای دی مدل ، بی وای دی دست دوم ، بی وای دی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بی وای دی،F3

2017 155 میلیون 155,000,000 بیشتر

بی وای دی،S6

2017 300 میلیون 300,000,000 بیشتر

بی وای دی،S6

2016 263 میلیون 263,000,000 بیشتر

بی وای دی،S6

2017 279 میلیون 279,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بی وای دی