بی وای دی صفر ، بی وای دی کارکرده ، بی وای دی 95 ، بی وای دی مدل ، بی وای دی دست دوم ، بی وای دی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

بی وای دی S6

2016 237/2 میلیون 237,200,000 بیشتر

بی وای دی S6

2017 233/5 میلیون 233,500,000 بیشتر

بی وای دی F3

2017 135 میلیون 135,000,000 بیشتر

بی وای دی S6

2017 277 میلیون 277,000,000 بیشتر

بی وای دی S6

2016 237/2 میلیون 237,200,000 بیشتر

بی وای دی S6

2017 248/5 میلیون 248,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بی وای دی