بورگوارد صفر ، بورگوارد کارکرده ، بورگوارد 95 ، بورگوارد مدل ، بورگوارد دست دوم ، بورگوارد نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بورگوارد ،BX7

2018 810 میلیون 810,000,000 جزئیات

بورگوارد ،BX5

2018 620 میلیون 620,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بورگوارد