بورگوارد صفر ، بورگوارد کارکرده ، بورگوارد 95 ، بورگوارد مدل ، بورگوارد دست دوم ، بورگوارد نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بورگوارد ،BX7

2018 800 میلیون 800,000,000 بیشتر

بورگوارد ،BX5

2018 670 میلیون 670,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بورگوارد