Loading

بسترن B50 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Besturn بی 50 ،

قیمت خودرو بسترن B50

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
بسترن B50

بسترن،B50

1393 131 هزارکیلومتر 300/4 میلیون 300,400,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B50

ارتباط باکارشناس