بسترن B50 صفر ، بسترن B50 کارکرده ، بسترن B50 95 ، بسترن B50 مدل ، بسترن B50 دست دوم ، بسترن B50 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بسترن،B50

1393 147/5 میلیون 147,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B50