قیمت بسترن

، صفر و کارکرده ،Besturn ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،بسترن

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
بسترن B30 مدل 1398

بسترن،B30

98 36 هزارکیلومتر 395/4 میلیون 395,400,000 جزئیات
بسترن B30 مدل 1399

بسترن،B30

99 16 هزارکیلومتر 439/4 میلیون 439,400,000 جزئیات
بسترن B50F مدل 1396

بسترن،B50F

96 76 هزارکیلومتر 404/8 میلیون 404,800,000 جزئیات
بسترن B50 مدل 1393

بسترن،B50

93 136 هزارکیلومتر 293/2 میلیون 293,200,000 جزئیات
بسترن B30 مدل 1399

بسترن،B30

99 465 میلیون 465,000,000 جزئیات
بسترن B30 مدل 1397

بسترن،B30

97 56 هزارکیلومتر 357/9 میلیون 357,900,000 جزئیات
بسترن B50F مدل 1394

بسترن،B50F

94 116 هزارکیلومتر 342/6 میلیون 342,600,000 جزئیات
بسترن B30 مدل 1396

بسترن،B30

96 76 هزارکیلومتر 323/9 میلیون 323,900,000 جزئیات
بسترن B50F مدل 1395

بسترن،B50F

95 96 هزارکیلومتر 372/4 میلیون 372,400,000 جزئیات
بسترن B50F مدل 1393

بسترن،B50F

93 136 هزارکیلومتر 318/7 میلیون 318,700,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو بسترن