قیمت برلیانس H320 صفر ، قیمت برلیانس H320 کارکرده ، قیمت برلیانس H320 95 ، قیمت برلیانس H320 مدل ، قیمت برلیانس H320 دست دوم ، قیمت برلیانس H320 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

برلیانس H320 1500 اتوماتیک

1395 132 میلیون 132,000,000 بیشتر

برلیانس H320 1600 اتوماتیک

1398 178 میلیون 178,000,000 بیشتر

برلیانس H320 1600 دنده ای

1398 136 میلیون 136,000,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 اتوماتیک

1394 122/7 میلیون 122,700,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 دنده ای

1396 106/8 میلیون 106,800,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 اتوماتیک

1396 142 میلیون 142,000,000 بیشتر

برلیانس H320 1600 دنده ای

1397 125/1 میلیون 125,100,000 بیشتر

برلیانس H320 1600 اتوماتیک

1397 163/7 میلیون 163,700,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 دنده ای

1394 92/3 میلیون 92,300,000 بیشتر

برلیانس H320 1500 دنده ای

1395 99/3 میلیون 99,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.