بایک سابرینا هاچ بک مونتاژ صفر ، بایک سابرینا هاچ بک مونتاژ کارکرده ، بایک سابرینا هاچ بک مونتاژ 95 ، بایک سابرینا هاچ بک مونتاژ مدل ، بایک سابرینا هاچ بک مونتاژ دست دوم ، بایک سابرینا هاچ بک مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

بایک،سابرینا هاچ بک مونتاژ

1394 103/8 میلیون 103,800,000 جزئیات

بایک،سابرینا هاچ بک مونتاژ

1395 110/4 میلیون 110,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.