ام وی ام X33 جدید صفر ، ام وی ام X33 جدید کارکرده ، ام وی ام X33 جدید 95 ، ام وی ام X33 جدید مدل ، ام وی ام X33 جدید دست دوم ، ام وی ام X33 جدید نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام،X33 جدید،اتوماتیک

1395 132 میلیون 132,000,000 جزئیات

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

1393 99/9 میلیون 99,900,000 جزئیات

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

1395 120/4 میلیون 120,400,000 جزئیات

ام وی ام،X33 جدید،اتوماتیک

1395 133/2 میلیون 133,200,000 جزئیات

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

1396 131/6 میلیون 131,600,000 جزئیات

ام وی ام،X33 جدید،اتوماتیک

1396 145/6 میلیون 145,600,000 جزئیات

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

1393 103 میلیون 103,000,000 جزئیات

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

1394 110/8 میلیون 110,800,000 جزئیات

ام وی ام،X33 جدید،اتوماتیک

1394 122/6 میلیون 122,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام X33 جدید