ام وی ام X22 صفر ، ام وی ام X22 کارکرده ، ام وی ام X22 95 ، ام وی ام X22 مدل ، ام وی ام X22 دست دوم ، ام وی ام X22 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1397 156/1 میلیون 156,100,000 جزئیات

ام وی ام،X22،دنده ای

1397 128/4 میلیون 128,400,000 جزئیات

ام وی ام،X22،دنده ای

1398 142 میلیون 142,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1396 141/5 میلیون 141,500,000 جزئیات

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1398 170 میلیون 170,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22،دنده ای

1396 118/2 میلیون 118,200,000 جزئیات

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1397 156/4 میلیون 156,400,000 جزئیات

ام وی ام،X22،دنده ای

1397 130/6 میلیون 130,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام X22