ام وی ام X22 صفر ، ام وی ام X22 کارکرده ، ام وی ام X22 95 ، ام وی ام X22 مدل ، ام وی ام X22 دست دوم ، ام وی ام X22 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام،X22،دنده ای

1397 128/4 میلیون 128,400,000 جزئیات

ام وی ام،X22،دنده ای

1398 144 میلیون 144,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1396 145/7 میلیون 145,700,000 جزئیات

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1398 175 میلیون 175,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22،دنده ای

1396 119/8 میلیون 119,800,000 جزئیات

ام وی ام،X22،اتوماتیک

1397 161 میلیون 161,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22،دنده ای

1397 132/4 میلیون 132,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام X22