قیمت ام وی ام X22 صفر ، قیمت ام وی ام X22 کارکرده ، قیمت ام وی ام X22 95 ، قیمت ام وی ام X22 مدل ، قیمت ام وی ام X22 دست دوم ، قیمت ام وی ام X22 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام X22 دنده ای

1396 122 میلیون 122,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1396 122/8 میلیون 122,800,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1396 123 میلیون 123,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1396 123 میلیون 123,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اتوماتیک

1396 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1398 142 میلیون 142,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اتوماتیک

1396 139/2 میلیون 139,200,000 بیشتر

ام وی ام X22 اتوماتیک

1398 165 میلیون 165,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1396 123/5 میلیون 123,500,000 بیشتر

ام وی ام X22 اتوماتیک

1397 149 میلیون 149,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1397 131/8 میلیون 131,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.