ام وی ام X22 صفر ، ام وی ام X22 کارکرده ، ام وی ام X22 95 ، ام وی ام X22 مدل ، ام وی ام X22 دست دوم ، ام وی ام X22 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام X22 دنده ای

1397 141 میلیون 141,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1397 140/5 میلیون 140,500,000 بیشتر

ام وی ام X22 اتوماتیک

1397 163/3 میلیون 163,300,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1396 132 میلیون 132,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1397 133 میلیون 133,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اتوماتیک

1397 171 میلیون 171,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1398 154 میلیون 154,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اتوماتیک

1396 155/6 میلیون 155,600,000 بیشتر

ام وی ام X22 اتوماتیک

1398 189 میلیون 189,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1396 126/8 میلیون 126,800,000 بیشتر

ام وی ام X22 اتوماتیک

1397 171/9 میلیون 171,900,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1397 140/1 میلیون 140,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام X22