ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت صفر ، ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت کارکرده ، ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت 95 ، ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت مدل ، ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت دست دوم ، ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت

1397 120/5 میلیون 120,500,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری

1396 105 میلیون 105,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری

1395 91/2 میلیون 91,200,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت

1396 109/5 میلیون 109,500,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری

1396 99/2 میلیون 99,200,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت

1398 133 میلیون 133,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت

1396 109/5 میلیون 109,500,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت

1397 121 میلیون 121,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری

1395 96/1 میلیون 96,100,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری

1396 104/5 میلیون 104,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت