ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت صفر ، ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت کارکرده ، ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت 95 ، ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت مدل ، ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت دست دوم ، ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1395 69/5 میلیون 69,500,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1395 76/4 میلیون 76,400,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1396 83/1 میلیون 83,100,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1398 112 میلیون 112,000,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1396 93/2 میلیون 93,200,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

1397 103 میلیون 103,000,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1395 76/5 میلیون 76,500,000 جزئیات

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

1396 83/2 میلیون 83,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت