ام وی ام 315 هاچ بک صفر ، ام وی ام 315 هاچ بک کارکرده ، ام وی ام 315 هاچ بک 95 ، ام وی ام 315 هاچ بک مدل ، ام وی ام 315 هاچ بک دست دوم ، ام وی ام 315 هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
ام وی ام 315 هاچ بک

ام وی ام،315 هاچ بک

1391 156/6 هزارکیلومتر 62/1 میلیون 62,100,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک

ام وی ام،315 هاچ بک

1392 136/6 هزارکیلومتر 65 میلیون 65,000,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک

ام وی ام،315 هاچ بک

1393 116/6 هزارکیلومتر 68/5 میلیون 68,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام 315 هاچ بک