ام جی 6 صفر ، ام جی 6 کارکرده ، ام جی 6 95 ، ام جی 6 مدل ، ام جی 6 دست دوم ، ام جی 6 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام جی،6،مگنت

2013 209/5 میلیون 209,500,000 بیشتر

ام جی،6،مگنت

2012 190/6 میلیون 190,600,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2013 226 میلیون 226,000,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2016 297/5 میلیون 297,500,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2015 273 میلیون 273,000,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2014 248/4 میلیون 248,400,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2012 205/7 میلیون 205,700,000 بیشتر

ام جی،6،مگنت

2015 253 میلیون 253,000,000 بیشتر

ام جی،6،مگنت

2014 230/2 میلیون 230,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام جی 6