ام جی 6 صفر ، ام جی 6 کارکرده ، ام جی 6 95 ، ام جی 6 مدل ، ام جی 6 دست دوم ، ام جی 6 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ام جی 6 لیفت بک

2012 313 میلیون 313,000,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2013 314 میلیون 314,000,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2012 292 میلیون 292,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2013 340 میلیون 340,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2016 440 میلیون 440,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2015 409 میلیون 409,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2014 389 میلیون 389,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2012 316 میلیون 316,000,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2015 359 میلیون 359,000,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2014 333/4 میلیون 333,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.