ام جی 6 صفر ، ام جی 6 کارکرده ، ام جی 6 95 ، ام جی 6 مدل ، ام جی 6 دست دوم ، ام جی 6 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام جی،6،مگنت

2013 227/7 میلیون 227,700,000 بیشتر

ام جی،6،مگنت

2012 207/2 میلیون 207,200,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2013 244/2 میلیون 244,200,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2016 321/5 میلیون 321,500,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2015 295 میلیون 295,000,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2014 268/4 میلیون 268,400,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2012 222/3 میلیون 222,300,000 بیشتر

ام جی،6،مگنت

2015 275 میلیون 275,000,000 بیشتر

ام جی،6،مگنت

2014 250/2 میلیون 250,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام جی 6