Loading

ام جی 6 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،MG ،

قیمت خودرو ام جی 6

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2013 108 هزارکیلومتر 218/1 میلیون 218,100,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2012 123 هزارکیلومتر 202/9 میلیون 202,900,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2013 108 هزارکیلومتر 250/9 میلیون 250,900,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2016 63 هزارکیلومتر 380/6 میلیون 380,600,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2015 78 هزارکیلومتر 346 میلیون 346,000,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2014 93 هزارکیلومتر 269/7 میلیون 269,700,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2012 123 هزارکیلومتر 233/3 میلیون 233,300,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2015 78 هزارکیلومتر 255 میلیون 255,000,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2014 93 هزارکیلومتر 234/6 میلیون 234,600,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو ام جی 6

ارتباط باکارشناس