ام جی 6 صفر ، ام جی 6 کارکرده ، ام جی 6 95 ، ام جی 6 مدل ، ام جی 6 دست دوم ، ام جی 6 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2013 106/2 هزارکیلومتر 199/2 میلیون 199,200,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2012 121/2 هزارکیلومتر 183/3 میلیون 183,300,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2013 106/2 هزارکیلومتر 206/4 میلیون 206,400,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2016 61/2 هزارکیلومتر 313/3 میلیون 313,300,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2015 76/2 هزارکیلومتر 273/7 میلیون 273,700,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2014 91/2 هزارکیلومتر 224/4 میلیون 224,400,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2012 121/2 هزارکیلومتر 189/9 میلیون 189,900,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2015 76/2 هزارکیلومتر 238 میلیون 238,000,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2014 91/2 هزارکیلومتر 216/5 میلیون 216,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام جی 6