Loading

ام جی 6 ، ام جی 6 صفر و کارکرده ، ام جی 6 مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو ام جی 6

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2013 108 هزارکیلومتر 213/9 میلیون 213,900,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2012 123 هزارکیلومتر 198/9 میلیون 198,900,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2013 108 هزارکیلومتر 245/9 میلیون 245,900,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2016 63 هزارکیلومتر 373/1 میلیون 373,100,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2015 78 هزارکیلومتر 339/2 میلیون 339,200,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2014 93 هزارکیلومتر 264/5 میلیون 264,500,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2012 123 هزارکیلومتر 228/7 میلیون 228,700,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2015 78 هزارکیلومتر 250 میلیون 250,000,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2014 93 هزارکیلومتر 230 میلیون 230,000,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو ام جی 6

ارتباط باکارشناس