قیمت ام جی 6

- صفر و کارکرده -MG -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-ام جی 6

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
ام جی 6 لیفت بک مدل 2012

ام جی،6،لیفت بک

2012 136 هزارکیلومتر 424/6 میلیون 424,600,000 قیمت
ام جی 6 لیفت بک مدل 2013

ام جی،6،لیفت بک

2013 121 هزارکیلومتر 451/7 میلیون 451,700,000 قیمت
ام جی 6 لیفت بک مدل 2014

ام جی،6،لیفت بک

2014 106 هزارکیلومتر 485/7 میلیون 485,700,000 قیمت
ام جی 6 لیفت بک مدل 2015

ام جی،6،لیفت بک

2015 91 هزارکیلومتر 607/2 میلیون 607,200,000 قیمت
ام جی 6 لیفت بک مدل 2016

ام جی،6،لیفت بک

2016 76 هزارکیلومتر 655/7 میلیون 655,700,000 قیمت
ام جی 6 مگنت مدل 2012

ام جی،6،مگنت

2012 136 هزارکیلومتر 386 میلیون 386,000,000 قیمت
ام جی 6 مگنت مدل 2013

ام جی،6،مگنت

2013 121 هزارکیلومتر 410/6 میلیون 410,600,000 قیمت
ام جی 6 مگنت مدل 2014

ام جی،6،مگنت

2014 106 هزارکیلومتر 441/6 میلیون 441,600,000 قیمت
ام جی 6 مگنت مدل 2015

ام جی،6،مگنت

2015 91 هزارکیلومتر 480 میلیون 480,000,000 قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو ام جی 6