قیمت ام جی صفر ، قیمت ام جی کارکرده ، قیمت ام جی 95 ، قیمت ام جی مدل ، قیمت ام جی دست دوم ، قیمت ام جی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ام جی 360 اتوماتیک توربو

1397 223/6 میلیون 223,600,000 بیشتر

ام جی GT

2016 364 میلیون 364,000,000 بیشتر

ام جی GS

2017 540 میلیون 540,000,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2013 314 میلیون 314,000,000 بیشتر

ام جی 550

2012 369 میلیون 369,000,000 بیشتر

ام جی 350

2013 294 میلیون 294,000,000 بیشتر

ام جی 3

2014 214 میلیون 214,000,000 بیشتر

ام جی 360 دنده ای

1397 150/8 میلیون 150,800,000 بیشتر

ام جی GT

2017 397 میلیون 397,000,000 بیشتر

ام جی GS

2016 491 میلیون 491,000,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2012 292 میلیون 292,000,000 بیشتر

ام جی 550

2010 326 میلیون 326,000,000 بیشتر

ام جی 350

2014 316 میلیون 316,000,000 بیشتر

ام جی 3

2015 259 میلیون 259,000,000 بیشتر

ام جی 360 اتوماتیک توربو

1398 236 میلیون 236,000,000 بیشتر

ام جی GS

2015 457 میلیون 457,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2013 340 میلیون 340,000,000 بیشتر

ام جی 550

2011 347 میلیون 347,000,000 بیشتر

ام جی 3

2016 279 میلیون 279,000,000 بیشتر

ام جی 360 دنده ای

1398 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2016 440 میلیون 440,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2015 409 میلیون 409,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2014 389 میلیون 389,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2012 316 میلیون 316,000,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2015 359 میلیون 359,000,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2014 333/4 میلیون 333,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.