Loading

ام جی ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،MG ،

قیمت خودرو ام جی

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2014 170 هزارکیلومتر 250 میلیون 250,000,000 جزئیات
ام جی 350

ام جی،350

2013 110 هزارکیلومتر 175 میلیون 175,000,000 جزئیات
ام جی 360 اتوماتیک توربو

ام جی،360،اتوماتیک توربو

1397 41 هزارکیلومتر 280/8 میلیون 280,800,000 جزئیات
ام جی GT

ام جی،GT

2016 63 هزارکیلومتر 312/1 میلیون 312,100,000 جزئیات
ام جی GS

ام جی،GS

2017 48 هزارکیلومتر 456/1 میلیون 456,100,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2013 108 هزارکیلومتر 218/1 میلیون 218,100,000 جزئیات
ام جی 550

ام جی،550

2012 123 هزارکیلومتر 215 میلیون 215,000,000 جزئیات
ام جی 350

ام جی،350

2013 108 هزارکیلومتر 174/5 میلیون 174,500,000 جزئیات
ام جی 3

ام جی،3

2014 93 هزارکیلومتر 150/1 میلیون 150,100,000 جزئیات
ام جی 360 دنده ای

ام جی،360،دنده ای

1397 41 هزارکیلومتر 252/7 میلیون 252,700,000 جزئیات
ام جی GT

ام جی،GT

2017 48 هزارکیلومتر 337 میلیون 337,000,000 جزئیات
ام جی GS

ام جی،GS

2016 63 هزارکیلومتر 426/3 میلیون 426,300,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2012 123 هزارکیلومتر 202/9 میلیون 202,900,000 جزئیات
ام جی 550

ام جی،550

2010 153 هزارکیلومتر 184 میلیون 184,000,000 جزئیات
ام جی 350

ام جی،350

2014 93 هزارکیلومتر 187/6 میلیون 187,600,000 جزئیات
ام جی 3

ام جی،3

2015 78 هزارکیلومتر 162/1 میلیون 162,100,000 جزئیات
ام جی 360 اتوماتیک توربو

ام جی،360،اتوماتیک توربو

1397 302 میلیون 302,000,000 جزئیات
ام جی GS

ام جی،GS

2015 78 هزارکیلومتر 392/2 میلیون 392,200,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2013 108 هزارکیلومتر 250/9 میلیون 250,900,000 جزئیات
ام جی 550

ام جی،550

2011 138 هزارکیلومتر 200 میلیون 200,000,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2016 63 هزارکیلومتر 380/6 میلیون 380,600,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2015 78 هزارکیلومتر 346 میلیون 346,000,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2014 93 هزارکیلومتر 269/7 میلیون 269,700,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک

ام جی،6،لیفت بک

2012 123 هزارکیلومتر 233/3 میلیون 233,300,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2015 78 هزارکیلومتر 255 میلیون 255,000,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت

ام جی،6،مگنت

2014 93 هزارکیلومتر 234/6 میلیون 234,600,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو ام جی

ارتباط باکارشناس