قیمت ام جی

، صفر و کارکرده ،MG ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،ام جی

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
ام جی 3 مدل 2014

ام جی،3

2014 105 هزارکیلومتر 248/4 میلیون 248,400,000 جزئیات
ام جی 3 مدل 2015

ام جی،3

2015 90 هزارکیلومتر 268/2 میلیون 268,200,000 جزئیات
ام جی 350 مدل 2013

ام جی،350

2013 120 هزارکیلومتر 308 میلیون 308,000,000 جزئیات
ام جی 350 مدل 2014

ام جی،350

2014 105 هزارکیلومتر 331/2 میلیون 331,200,000 جزئیات
ام جی 550 مدل 2010

ام جی،550

2010 165 هزارکیلومتر 351/6 میلیون 351,600,000 جزئیات
ام جی 550 مدل 2011

ام جی،550

2011 150 هزارکیلومتر 386/4 میلیون 386,400,000 جزئیات
ام جی 550 مدل 2012

ام جی،550

2012 135 هزارکیلومتر 424/6 میلیون 424,600,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک مدل 2012

ام جی،6،لیفت بک

2012 135 هزارکیلومتر 424/6 میلیون 424,600,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک مدل 2013

ام جی،6،لیفت بک

2013 120 هزارکیلومتر 451/7 میلیون 451,700,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک مدل 2014

ام جی،6،لیفت بک

2014 105 هزارکیلومتر 485/7 میلیون 485,700,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک مدل 2015

ام جی،6،لیفت بک

2015 90 هزارکیلومتر 607/2 میلیون 607,200,000 جزئیات
ام جی 6 لیفت بک مدل 2016

ام جی،6،لیفت بک

2016 75 هزارکیلومتر 655/7 میلیون 655,700,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت مدل 2012

ام جی،6،مگنت

2012 135 هزارکیلومتر 386 میلیون 386,000,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت مدل 2013

ام جی،6،مگنت

2013 120 هزارکیلومتر 410/6 میلیون 410,600,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت مدل 2014

ام جی،6،مگنت

2014 105 هزارکیلومتر 441/6 میلیون 441,600,000 جزئیات
ام جی 6 مگنت مدل 2015

ام جی،6،مگنت

2015 90 هزارکیلومتر 480 میلیون 480,000,000 جزئیات
ام جی GS مدل 2015

ام جی،GS

2015 90 هزارکیلومتر 678/7 میلیون 678,700,000 جزئیات
ام جی GS مدل 2016

ام جی،GS

2016 75 هزارکیلومتر 754/1 میلیون 754,100,000 جزئیات
ام جی GS مدل 2017

ام جی،GS

2017 60 هزارکیلومتر 837 میلیون 837,000,000 جزئیات
ام جی GT مدل 2016

ام جی،GT

2016 75 هزارکیلومتر 502/7 میلیون 502,700,000 جزئیات
ام جی GT مدل 2017

ام جی،GT

2017 60 هزارکیلومتر 546/4 میلیون 546,400,000 جزئیات
ام جی 360 دنده ای مدل 1397

ام جی،360،دنده ای

97 56 هزارکیلومتر 311/4 میلیون 311,400,000 جزئیات
ام جی 360 دنده ای مدل 1398

ام جی،360،دنده ای

98 36 هزارکیلومتر 338/5 میلیون 338,500,000 جزئیات
ام جی 360 اتوماتیک توربو مدل 1397

ام جی،360،اتوماتیک توربو

97 56 هزارکیلومتر 389/3 میلیون 389,300,000 جزئیات
ام جی 360 اتوماتیک توربو مدل 1398

ام جی،360،اتوماتیک توربو

98 36 هزارکیلومتر 423/2 میلیون 423,200,000 جزئیات
ام جی 360 اتوماتیک توربو مدل 1398

ام جی،360،اتوماتیک توربو

98 460 میلیون 460,000,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو ام جی