ام جی صفر ، ام جی کارکرده ، ام جی 95 ، ام جی مدل ، ام جی دست دوم ، ام جی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام جی،360،اتوماتیک توربو

1397 206/5 میلیون 206,500,000 بیشتر

ام جی،GT

2016 301/5 میلیون 301,500,000 بیشتر

ام جی،GS

2017 372/2 میلیون 372,200,000 بیشتر

ام جی،6،مگنت

2013 227/7 میلیون 227,700,000 بیشتر

ام جی،550

2012 179/3 میلیون 179,300,000 بیشتر

ام جی،350

2013 175/1 میلیون 175,100,000 بیشتر

ام جی،3

2014 125/1 میلیون 125,100,000 بیشتر

ام جی،360،دنده ای

1397 136/5 میلیون 136,500,000 بیشتر

ام جی،GT

2017 328/6 میلیون 328,600,000 بیشتر

ام جی،GS

2016 341/5 میلیون 341,500,000 بیشتر

ام جی،6،مگنت

2012 207/2 میلیون 207,200,000 بیشتر

ام جی،550

2010 148/5 میلیون 148,500,000 بیشتر

ام جی،350

2014 192/5 میلیون 192,500,000 بیشتر

ام جی،3

2015 136/3 میلیون 136,300,000 بیشتر

ام جی،360،اتوماتیک توربو

1397 227 میلیون 227,000,000 بیشتر

ام جی،GS

2015 310/8 میلیون 310,800,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2013 244/2 میلیون 244,200,000 بیشتر

ام جی،550

2011 163/1 میلیون 163,100,000 بیشتر

ام جی،3

2016 147/6 میلیون 147,600,000 بیشتر

ام جی،360،دنده ای

1397 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2016 321/5 میلیون 321,500,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2015 295 میلیون 295,000,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2014 268/4 میلیون 268,400,000 بیشتر

ام جی،6،لیفت بک

2012 222/3 میلیون 222,300,000 بیشتر

ام جی،6،مگنت

2015 275 میلیون 275,000,000 بیشتر

ام جی،6،مگنت

2014 250/2 میلیون 250,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام جی