ام جی صفر ، ام جی کارکرده ، ام جی 95 ، ام جی مدل ، ام جی دست دوم ، ام جی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ام جی 360 اتوماتیک توربو

1397 215/1 میلیون 215,100,000 بیشتر

ام جی GT

2016 277/5 میلیون 277,500,000 بیشتر

ام جی GS

2017 346/1 میلیون 346,100,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2013 209/5 میلیون 209,500,000 بیشتر

ام جی 550

2012 164/9 میلیون 164,900,000 بیشتر

ام جی 350

2013 161/1 میلیون 161,100,000 بیشتر

ام جی 3

2014 141/6 میلیون 141,600,000 بیشتر

ام جی 360 دنده ای

1397 144 میلیون 144,000,000 بیشتر

ام جی GT

2017 302/5 میلیون 302,500,000 بیشتر

ام جی GS

2016 317/5 میلیون 317,500,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2012 190/6 میلیون 190,600,000 بیشتر

ام جی 550

2010 136/6 میلیون 136,600,000 بیشتر

ام جی 350

2014 177/1 میلیون 177,100,000 بیشتر

ام جی 3

2015 154/4 میلیون 154,400,000 بیشتر

ام جی 360 اتوماتیک توربو

1397 239 میلیون 239,000,000 بیشتر

ام جی GS

2015 288/9 میلیون 288,900,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2013 226 میلیون 226,000,000 بیشتر

ام جی 550

2011 150/1 میلیون 150,100,000 بیشتر

ام جی 3

2016 167/1 میلیون 167,100,000 بیشتر

ام جی 360 دنده ای

1397 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2016 297/5 میلیون 297,500,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2015 273 میلیون 273,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2014 248/4 میلیون 248,400,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2012 205/7 میلیون 205,700,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2015 253 میلیون 253,000,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2014 230/2 میلیون 230,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ام جی