قیمت ام جی صفر ، قیمت ام جی کارکرده ، قیمت ام جی 95 ، قیمت ام جی مدل ، قیمت ام جی دست دوم ، قیمت ام جی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ام جی 360 اتوماتیک توربو

1397 173/2 میلیون 173,200,000 بیشتر

ام جی GT

2016 212 میلیون 212,000,000 بیشتر

ام جی GS

2017 385 میلیون 385,000,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2013 175 میلیون 175,000,000 بیشتر

ام جی 550

2012 185 میلیون 185,000,000 بیشتر

ام جی 350

2013 135 میلیون 135,000,000 بیشتر

ام جی 3

2014 117/5 میلیون 117,500,000 بیشتر

ام جی 350

2013 138 میلیون 138,000,000 بیشتر

ام جی 360 دنده ای

1397 137/7 میلیون 137,700,000 بیشتر

ام جی GT

2017 235 میلیون 235,000,000 بیشتر

ام جی GS

2016 335 میلیون 335,000,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2012 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

ام جی 550

2010 151 میلیون 151,000,000 بیشتر

ام جی 350

2014 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

ام جی 3

2015 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

ام جی 360 اتوماتیک توربو

1397 182/5 میلیون 182,500,000 بیشتر

ام جی GS

2015 300 میلیون 300,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2013 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

ام جی 550

2011 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

ام جی 3

2016 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

ام جی 360 دنده ای

1397 146 میلیون 146,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2016 285 میلیون 285,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2015 230 میلیون 230,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2014 205 میلیون 205,000,000 بیشتر

ام جی 6 لیفت بک

2012 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2015 215 میلیون 215,000,000 بیشتر

ام جی 6 مگنت

2014 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.