جستجوی قیمت خودرو

قیمت آلفارومئو جولیتا صفر ، قیمت آلفارومئو جولیتا کارکرده ، قیمت آلفارومئو جولیتا 95 ، قیمت آلفارومئو جولیتا مدل ، قیمت آلفارومئو جولیتا دست دوم ، قیمت آلفارومئو جولیتا نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

آلفارومئو جولیتا دنده ای

2010 140 میلیون 140,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا دنده ای

2011 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2012 237 میلیون 237,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2012 245 میلیون 245,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2013 270 میلیون 270,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2013 280 میلیون 280,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2014 290 میلیون 290,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2014 300 میلیون 300,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2015 335 میلیون 335,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2015 345 میلیون 345,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2016 400 میلیون 400,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2016 410 میلیون 410,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2017 440 میلیون 440,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد