قیمت آلفارومئو جولیتا

، صفر و کارکرده ،alfa-romeo ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،آلفارومئو جولیتا

قیمت خودرو، به روز، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
آلفارومئو جولیتا اتوماتیک مدل 2012

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2012 135 هزارکیلومتر 667/9 میلیون 667,900,000 جزئیات
آلفارومئو جولیتا اتوماتیک مدل 2012

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2012 135 هزارکیلومتر 681/6 میلیون 681,600,000 جزئیات
آلفارومئو جولیتا اتوماتیک مدل 2013

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2013 120 هزارکیلومتر 721/4 میلیون 721,400,000 جزئیات
آلفارومئو جولیتا اتوماتیک مدل 2013

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2013 120 هزارکیلومتر 736/1 میلیون 736,100,000 جزئیات
آلفارومئو جولیتا اتوماتیک مدل 2014

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 105 هزارکیلومتر 786/3 میلیون 786,300,000 جزئیات
آلفارومئو جولیتا اتوماتیک مدل 2014

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2014 105 هزارکیلومتر 802/3 میلیون 802,300,000 جزئیات
آلفارومئو جولیتا اتوماتیک مدل 2015

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2015 90 هزارکیلومتر 857/1 میلیون 857,100,000 جزئیات
آلفارومئو جولیتا اتوماتیک مدل 2015

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2015 90 هزارکیلومتر 874/5 میلیون 874,500,000 جزئیات
آلفارومئو جولیتا اتوماتیک مدل 2016

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2016 75 هزارکیلومتر 985/6 میلیون 985,600,000 جزئیات
آلفارومئو جولیتا اتوماتیک مدل 2016

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2016 75 هزارکیلومتر 1,005/7 میلیارد 1,005,700,000 جزئیات
آلفارومئو جولیتا اتوماتیک مدل 2017

آلفارومئو،جولیتا،اتوماتیک

2017 60 هزارکیلومتر 1,307/5 میلیارد 1,307,500,000 جزئیات
آلفارومئو جولیتا دنده ای مدل 2010

آلفارومئو،جولیتا،دنده ای

2010 165 هزارکیلومتر 441/6 میلیون 441,600,000 جزئیات
آلفارومئو جولیتا دنده ای مدل 2011

آلفارومئو،جولیتا،دنده ای

2011 150 هزارکیلومتر 480 میلیون 480,000,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو آلفارومئو جولیتا