قیمت آلفارومئو صفر ، قیمت آلفارومئو کارکرده ، قیمت آلفارومئو 95 ، قیمت آلفارومئو مدل ، قیمت آلفارومئو دست دوم ، قیمت آلفارومئو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

آلفارومئو میتو

2016 309/4 میلیون 309,400,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2012 253/1 میلیون 253,100,000 بیشتر

آلفارومئو 4C

2016 1500 میلیون 1,500,000,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2016 315 میلیون 315,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2012 261/7 میلیون 261,700,000 بیشتر

آلفارومئو 4C

2016 1407/6 میلیون 1,407,600,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2012 210 میلیون 210,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2013 288/4 میلیون 288,400,000 بیشتر

آلفارومئو 4C

2015 1326/9 میلیون 1,326,900,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2012 221 میلیون 221,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2013 299 میلیون 299,000,000 بیشتر

آلفارومئو 4C

2015 1223 میلیون 1,223,000,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2014 259/7 میلیون 259,700,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2014 309/7 میلیون 309,700,000 بیشتر

آلفارومئو 4C

2016 1500 میلیون 1,500,000,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2014 265/2 میلیون 265,200,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2014 320/4 میلیون 320,400,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2015 281/8 میلیون 281,800,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2015 357/8 میلیون 357,800,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2015 287/3 میلیون 287,300,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2015 368/5 میلیون 368,500,000 بیشتر

آلفارومئو میتو

2016 309/4 میلیون 309,400,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2016 427/2 میلیون 427,200,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2016 437/9 میلیون 437,900,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2017 470 میلیون 470,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا دنده ای

2010 157/5 میلیون 157,500,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا دنده ای

2011 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

آلفارومئو جولیتا اتوماتیک

2012 253/1 میلیون 253,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.