هن تنگ X5 مدل 1397

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو هن تنگ بروید. تلفن راهنمای سایت : 0939 926 2075

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هن تنگ X5

1398 125 میلیون 125,000,000 تلفن ...

هن تنگ X5

1398 125 میلیون 125,000,000 تلفن ...

هن تنگ X5

1398 125 میلیون 125,000,000 تلفن ...

هن تنگ X5

1398 125 میلیون 125,000,000 تلفن ...

هن تنگ X5

1398 135 میلیون 135,000,000 تلفن ...

هن تنگ X5

1398 120 میلیون 120,000,000 تلفن ...

هن تنگ X5

1398 120 میلیون 120,000,000 تلفن ...

هن تنگ X5

1398 120 میلیون 120,000,000 تلفن ...

هن تنگ X5

1398 120 میلیون 120,000,000 تلفن ...