خودروهای آگهی شده مشابه
رنو ساندرو استپ وی  دنده ای مدل 1396
چهار هفته پیش
کرج / قیمت: 227,000,000
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک مدل 1397
یک ماه پیش
اصفهان / قیمت: 0
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک مدل 1395
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 0
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک مدل 1397
یک ماه پیش
یزد / قیمت: 0
رنو ساندرو استپ وی  دنده ای مدل 1397
یک ماه پیش
اراک / قیمت: 227,000,000-

بررسی مشخصات رنو ساندرو استپ وی