خودروهای آگهی شده مشابه
پراید 132 EX مدل 1390
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 156,798
پراید 132 SX مدل 1390
سه هفته پیش
مشهد / قیمت: 52,000,000
پراید 132 SL مدل 1395
سه هفته پیش
کرج / قیمت: 0
پراید 132 SE مدل 1394
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 0
پراید 132 SL مدل 1390
یک ماه پیش
مشهد / قیمت: 42,000,000

بررسی مشخصات پراید 132