خودروهای آگهی شده مشابه
دنا پلاس  تیپ 1 مدل 1399
4 روز پیش
شیراز / قیمت: 0
دنا پلاس  تیپ 2 مدل 1396
یک هفته پیش
یزد / قیمت: 0
دنا پلاس  تیپ 2 مدل 1396
یک هفته پیش
یزد / قیمت: 0
دنا پلاس  تیپ 1 مدل 1398
دو هفته پیش
زنجان / قیمت: 0
دنا پلاس  تیپ 1 مدل 1399
یک ماه پیش
تبریز / قیمت: 239,000,000
دنا پلاس  تیپ 2 مدل 1396
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 195

بررسی مشخصات دنا پلاس