خودروهای آگهی شده مشابه
پراید 141 ساده مدل 1385
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 35,000,000
پراید 132 SX مدل 1389
یک ماه پیش
قم / قیمت: 33,500,000
سمند X7 مدل 1382
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 34,000,000
هافی لوبو مدل 1389
یک ماه پیش
کرج / قیمت: 35,000,000
پراید صبا مدل 1386
یک ماه پیش
اصفهان / قیمت: 32,000,000
هافی لوبو مدل 1390
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 32,000,000
پژو 405 GLX مدل 1383
سه هفته پیش
بابل / قیمت: 35,000,000
پراید صبا مدل 1380
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 35,000,000

بررسی مشخصات رنو ال 90