خودروهای آگهی شده مشابه
پراید 132 SE مدل 1394
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 0
پراید 132 SL مدل 1390
یک هفته پیش
مشهد / قیمت: 42,000,000
پراید 132 EX مدل 1390
سه هفته پیش
شیراز / قیمت: 0
پراید 132 SX مدل 1389
یک ماه پیش
قم / قیمت: 33,500,000
پراید 132 SE مدل 1396
یک ماه پیش
همدان / قیمت: 61,000,000
پراید 132 SE مدل 1396
یک ماه پیش
شیراز / قیمت: 58
پراید 132 SE مدل 1395
یک ماه پیش
اردبیل / قیمت: 57,500,000

بررسی مشخصات پراید 132