خودروهای آگهی شده مشابه
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1395
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 0
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1396
یک ماه پیش
آمل / قیمت: 220,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1395
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 0
رنو ساندرو دنده ای مدل 1398
یک ماه پیش
سنندج / قیمت: 0
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1398
یک ماه پیش
مشهد / قیمت: 295,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 0

بررسی مشخصات رنو ساندرو