خودروهای آگهی شده مشابه
برلیانس H230 دنده ای مدل 1397
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 132,000,000
برلیانس H230 دنده ای مدل 1398
یک ماه پیش
اهواز / قیمت: 148,000,000
ام جی 550 مدل 2017
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 150,000,000
دنا معمولی تیپ 2 مدل 1397
یک ماه پیش
ورامین / قیمت: 137,000,000
دنا معمولی تیپ 1 مدل 1398
یک ماه پیش
شیراز / قیمت: 150,000,000
دنا معمولی تیپ 1 مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 145,000,000
پژو 206 اس دی V8 مدل 1399
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 140,000,000
هن تنگ X5 مدل 1399
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 130,000,000

بررسی مشخصات برلیانس H230