خودروهای آگهی شده مشابه
هایما S7 توربو مدل 1399
15 ساعت پیش
قزوین / قیمت: 0
هایما S7 توربو مدل 1399
دو هفته پیش
زنجان / قیمت: 450,000,000
هایما S7 اتوماتیک مدل 1395
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 0
هایما S7 توربو مدل 1399
چهار هفته پیش
تهران / قیمت: 440,000,000
هایما S7 توربو مدل 1397
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 370,000,000
هایما S7 توربو مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 0

بررسی مشخصات هایما S7