خودروهای آگهی شده مشابه
تیبا هاچ بک EX مدل 1397
2 روز پیش
ساری / قیمت: 72,000,000
تیبا هاچ بک EX مدل 1396
2 روز پیش
کرج / قیمت: 76,000,000
تیبا هاچ بک EX مدل 1399
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 0
تیبا هاچ بک SX مدل 1396
یک هفته پیش
اصفهان / قیمت: 0
تیبا هاچ بک EX مدل 1398
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 0
تیبا هاچ بک EX مدل 1397
دو هفته پیش
اصفهان / قیمت: 0
تیبا هاچ بک EX مدل 1397
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 75,000,000
تیبا هاچ بک EX مدل 1398
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 0

بررسی مشخصات تیبا هاچ بک