خودروهای آگهی شده مشابه
پراید 131 SE مدل 1398
9 ساعت پیش
تهران / قیمت: 0
پراید 131 SE مدل 1399
1 روز پیش
تهران / قیمت: 50
پراید 131 SE مدل 1399
4 روز پیش
کرج / قیمت: 0
پراید 131 SE مدل 1393
5 روز پیش
تهران / قیمت: 59,000,000
پراید 131 EX مدل 1392
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 48,000,000
پراید 131 SE مدل 1393
دو هفته پیش
کرمان / قیمت: 50,000,000
پراید 131 SE مدل 1396
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 0
پراید 131 SE مدل 1395
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 0

بررسی مشخصات پراید 131