خودروهای آگهی شده مشابه
برلیانس H230 اتوماتیک مدل 1395
2 روز پیش
سنندج / قیمت: 150,000,000
برلیانس H230 دنده ای مدل 1398
4 روز پیش
تهران / قیمت: 0
برلیانس H230 دنده ای مدل 1397
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 132,000,000
برلیانس H230 دنده ای مدل 1396
یک ماه پیش
دزفول / قیمت: 95,000,000
برلیانس H230 دنده ای مدل 1397
یک ماه پیش
زنجان / قیمت: 0
برلیانس H230 دنده ای مدل 1398
یک ماه پیش
اهواز / قیمت: 148,000,000
برلیانس H230 دنده ای مدل 1397
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 122,000,000
برلیانس H230 اتوماتیک مدل 1396
یک ماه پیش
آبادان / قیمت: 1,400,000,000

بررسی مشخصات برلیانس H230