خودروهای آگهی شده مشابه
رانا LX مدل 1398
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 106,000,000
رانا LX مدل 1398
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 115,000,000
رانا LX مدل 1398
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 115,000,000
رانا LX مدل 1398
چهار هفته پیش
اراک / قیمت: 113,000,000
رانا LX مدل 1398
یک ماه پیش
بروجرد / قیمت: 107,000,000
کوییک اتوماتیک مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 108,000,000
پژو 206 تیپ 5 مدل 1398
یک ماه پیش
اهواز / قیمت: 116,000,000
رنو ال 90 E2 فول مدل 1395
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 120,000,000

بررسی مشخصات رانا LX