خودروهای آگهی شده مشابه
پراید 132 ساده مدل 1389
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 28,000,000
پراید 132 ساده مدل 1387
چهار هفته پیش
اصفهان / قیمت: 29,000,000
پراید 132 EX مدل 1390
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 32,000,000
پراید 132 EX مدل 1390
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 38,000,000
پراید 132 SE مدل 1398
منقضی شده
رشت / قیمت: 51,500,000

بررسی مشخصات پراید 132