خودروهای آگهی شده مشابه
دانگ فنگ H30CROSS مدل 1397
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 162,000,000
دانگ فنگ H30CROSS مدل 1396
سه هفته پیش
مشهد / قیمت: 137,000,000
دانگ فنگ H30CROSS مدل 1396
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 140,000,000
دانگ فنگ H30CROSS مدل 1397
یک ماه پیش
رشت / قیمت: 142,000,000
دانگ فنگ H30CROSS مدل 1396
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 140,000,000
دانگ فنگ H30CROSS مدل 1397
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 143,000,000
پژو 207 دنده ای مدل 1398
یک ماه پیش
تبریز / قیمت: 139,000,000
رنو پارس تندر مدل 1397
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 143,000,000

بررسی مشخصات دانگ فنگ H30CROSS