خودروهای آگهی شده مشابه
کیا سراتو 2000 مدل 2016
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 393,000,000
کیا سراتو 2000 مدل 2018
یک ماه پیش
اصفهان / قیمت: 0

بررسی مشخصات کیا سراتو 2000