خودروهای آگهی شده مشابه
پراید صبا مدل 1387
سه هفته پیش
اسلامشهر / قیمت: 28,500,000
پراید صبا مدل 1386
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 30,000,000
پراید صبا مدل 1385
چهار هفته پیش
تهران / قیمت: 29,700,000
پراید صبا مدل 1388
چهار هفته پیش
تهران / قیمت: 29,500,000
پراید صبا مدل 1386
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 33,000,000
سمند X7 مدل 1382
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 31,500,000
پژو 405 GLI مدل 1384
یک ماه پیش
تبریز / قیمت: 32,000,000
پژو 405 GLX مدل 1385
چهار هفته پیش
تهران / قیمت: 32,500,000

بررسی مشخصات پراید صبا