خودروهای آگهی شده مشابه
پراید 131 SE مدل 1397
2 روز پیش
تهران / قیمت: 58,000,000
پراید 131 SE مدل 1396
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 51,000,000
پراید 131 SE مدل 1397
یک ماه پیش
گرگان / قیمت: 48,200,000
پراید 131 SE مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 53,500,000
پراید 131 SE مدل 1398
یک ماه پیش
تبریز / قیمت: 53,000,000
پراید 131 SE مدل 1398
یک ماه پیش
تبریز / قیمت: 50,000,000
تیبا صندوق دار SX مدل 1388
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 60,000,000
سمند SE مدل 1393
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 60,000,000

بررسی مشخصات پراید 131