خودروهای آگهی شده مشابه
ساینا EX مدل 1398
19 ساعت پیش
تهران / قیمت: 83,000,000
ساینا EX مدل 1398
1 روز پیش
تهران / قیمت: 0
ساینا EX مدل 1398
یک هفته پیش
اصفهان / قیمت: 36,000,000
ساینا EX مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 0
ساینا EX مدل 1398
یک ماه پیش
کرج / قیمت: 70,000,000
ساینا EX مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 0

بررسی مشخصات ساینا EX