خودروهای آگهی شده مشابه
پراید صبا مدل 1380
یک ماه پیش
قزوین / قیمت: 14,800,000
پیکان سواری مدل 1381
یک هفته پیش
تبریز / قیمت: 14,000,000

بررسی مشخصات پراید صبا