خودروهای آگهی شده مشابه
پراید صبا مدل 1386
9 ساعت پیش
تهران / قیمت: 26,000,000
پراید صبا مدل 1386
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 26,000,000
پراید صبا مدل 1387
دو هفته پیش
اسلامشهر / قیمت: 28,500,000
پراید صبا مدل 1387
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 26,000,000
پراید صبا مدل 1386
یک ماه پیش
شیراز / قیمت: 25,000,000
سمند LX مدل 1382
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 26,000,000

بررسی مشخصات پراید صبا