خودروهای آگهی شده مشابه
بسترن B30 مدل 1397
6 روز پیش
تبریز / قیمت: 160,000,000
بسترن B30 مدل 1397
دو هفته پیش
تبریز / قیمت: 175,000,000
بسترن B30 مدل 1397
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 0
بسترن B30 مدل 1396
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 0
بسترن B30 مدل 1396
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 0
بسترن B30 مدل 1397
یک ماه پیش
کرج / قیمت: 200,000,000
بسترن B30 مدل 1398
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 235,000,000
بسترن B30 مدل 1397
یک ماه پیش
تبریز / قیمت: 155,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات بسترن B30
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو