خودروهای آگهی شده مشابه
دوو ماتیز مدل 1379
10 ساعت پیش
کرج / قیمت: 16,500,000
بسترن B50F مدل 1394
چهار هفته پیش
تهران / قیمت: 15,800,000
رنو پی کی مدل 1385
سه هفته پیش
مشهد / قیمت: 16,300,000
پراید هاچ بک مدل 1373
سه هفته پیش
کاشان / قیمت: 14,000,000
پژو آردی RDi مدل 1382
سه هفته پیش
مشهد / قیمت: 14,500,000
پراید صبا مدل 1384
سه هفته پیش
زاهدان / قیمت: 15,300,000
پژو روآ G2 مدل 1386
سه هفته پیش
اصفهان / قیمت: 15,500,000
رنو پی کی مدل 1385
سه هفته پیش
خرم آباد / قیمت: 15,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات دوو ماتیز
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو