خودروهای آگهی شده مشابه
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1387
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 165,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1387
دو هفته پیش
کیش / قیمت: 187,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1389
دو هفته پیش
شیراز / قیمت: 196,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1385
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 165,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1383
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 190,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1383
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 190,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1382
چهار هفته پیش
شیراز / قیمت: 178,000,000
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1387
چهار هفته پیش
تهران / قیمت: 165,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو