خودروهای آگهی شده مشابه
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1382
2 روز پیش
تهران / قیمت: 120,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1387
5 روز پیش
مشهد / قیمت: 149,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1382
یک هفته پیش
قزوین / قیمت: 117,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1382
یک هفته پیش
اردبیل / قیمت: 130,000,000
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1384
یک هفته پیش
تبریز / قیمت: 150,000,000
نیسان ماکسیما مدل 1382
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 133,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1382
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 123,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1384
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 132,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو