کارشناسی خودرو شما در تاریخ 1396/07/02 به شرح ذیل می باشد

نام خودرو

مزدا وانت دو کابین

مدل 1387
رنگ و بیمه نقره ای _ کامل
کارکرد 200000
وضعیت رنگ شدگی
عنوان رنگ تعویض
سقف
کلاف /پایه
سرقلم و خشگیری دارد
تمام رنگ و چپی
چهار گلگیر
چهار درب
کاپوت
درب صندوق
وضعیت شاسی * کمی خوردگی دارد
وضعیت فنی سالم
خوردگی * دولکه
نوع سوخت بنزین
رویت خودرو خوب
لوازم اضافه
وضعیت لاستیک 60درصد
قیمت به تومان 14,000,000
:

تبصره های کارشناسی قیمت خودرو کاراپ :

  • قیمت خودرو شما دقیقا بر اساس اطلاعاتی که از طریق فرم کارشناسی قیمت خودرو کاراپ ارسال کردید قیمت گذاری شده است، بنابراین هر چه اطلاعات شما کاملتر و دقیقتر وارد شود قیمت خودرو شما دقیق تر خواهد بود.
  • چنانچه وضعیت خوردگی قسمتی از بدنه مثلا سقف و گلگیر و یا درب را انتخاب نکنید قیمت گذاری با فرض این است که در این قسمت از بدنه خودرو شما هیچ آسیب دیدگی و یا گریسی و یا تصادفی وجود نداشته است.
  • وقتی خوردگی سینی وشاسی را انتخاب نمی کنید خودرو شما با شاسی سالم قیمت گذاری می شود.
  • برای وضعیت فنی ، وضعیت لاستیک ،کارکرد خودرو ،... دقیقا به همین صورت عمل می شود.
  • در قیمت گذاری خودرو شما کارکرد، وضعیت رنگ و وضعیت شاسی و فنی خودرو و بیمه و تخفیف بیمه و وضعیت لاستیک و وضعیت خوردگی های بدنه و... ارتباط کاملا مستقیمی دارند.

راه های ارتباطی با ما :chat