کارشناسی خودرو شما در تاریخ 1396/06/29 به شرح ذیل می باشد

نام خودرو

لیفان 620_1800

مدل 1392
رنگ و بیمه گیلاسی _ 6 ماه
کارکرد 92000
وضعیت رنگ شدگی
عنوان رنگ تعویض
قسمتی از گلگیر
دوگلگیر
دو درب
کاپوت
وضعیت شاسی
وضعیت فنی عالی
خوردگی
نوع سوخت بنزین
رویت خودرو خوب
لوازم اضافه * لوازم فابریک ارتقا یافته (ضبط و... )
وضعیت لاستیک 70درصد
قیمت به تومان 22,000,000
: ستون شاسي ها ..سالم ..كاپوت و گلگیرها و درها رنگ شده ..فنی سالم 6میلیون تازگی هزینه کرده

تبصره های کارشناسی قیمت خودرو کاراپ :

  • قیمت خودرو شما دقیقا بر اساس اطلاعاتی که از طریق فرم کارشناسی قیمت خودرو کاراپ ارسال کردید قیمت گذاری شده است، بنابراین هر چه اطلاعات شما کاملتر و دقیقتر وارد شود قیمت خودرو شما دقیق تر خواهد بود.
  • چنانچه وضعیت خوردگی قسمتی از بدنه مثلا سقف و گلگیر و یا درب را انتخاب نکنید قیمت گذاری با فرض این است که در این قسمت از بدنه خودرو شما هیچ آسیب دیدگی و یا گریسی و یا تصادفی وجود نداشته است.
  • وقتی خوردگی سینی وشاسی را انتخاب نمی کنید خودرو شما با شاسی سالم قیمت گذاری می شود.
  • برای وضعیت فنی ، وضعیت لاستیک ،کارکرد خودرو ،... دقیقا به همین صورت عمل می شود.
  • در قیمت گذاری خودرو شما کارکرد، وضعیت رنگ و وضعیت شاسی و فنی خودرو و بیمه و تخفیف بیمه و وضعیت لاستیک و وضعیت خوردگی های بدنه و... ارتباط کاملا مستقیمی دارند.

راه های ارتباطی با ما :chat