کارشناسی خودرو شما در تاریخ 1396/09/28 به شرح ذیل می باشد

نام خودرو

کیا سراتو 2000 مونتاژ

مدل 1394
رنگ و بیمه سفید _ 2 ماه
کارکرد 33000
وضعیت رنگ شدگی
عنوان رنگ تعویض
سرقلم و خشگیری دارد
وضعیت شاسی * شاسی ها سالم است
وضعیت فنی سالم
خوردگی
نوع سوخت بنزین
رویت خودرو خوب
لوازم اضافه * سایر
وضعیت لاستیک 60درصد
قیمت به تومان 80,200,000
: مانیتور 10 اینچ و کف پوش و شیشه دودی و سنسور دنده عقب با دوربین و روکش فرمان یک له شدگی در قسمت رکاب دارد و چند خش در قسمت های مختلف و گلگیر عقب خودرو در اسفند 94 تحویل شده

تبصره های کارشناسی قیمت خودرو کاراپ :

  • قیمت خودرو شما دقیقا بر اساس اطلاعاتی که از طریق فرم کارشناسی قیمت خودرو کاراپ ارسال کردید قیمت گذاری شده است، بنابراین هر چه اطلاعات شما کاملتر و دقیقتر وارد شود قیمت خودرو شما دقیق تر خواهد بود.
  • چنانچه وضعیت خوردگی قسمتی از بدنه مثلا سقف و گلگیر و یا درب را انتخاب نکنید قیمت گذاری با فرض این است که در این قسمت از بدنه خودرو شما هیچ آسیب دیدگی و یا گریسی و یا تصادفی وجود نداشته است.
  • وقتی خوردگی سینی وشاسی را انتخاب نمی کنید خودرو شما با شاسی سالم قیمت گذاری می شود.
  • برای وضعیت فنی ، وضعیت لاستیک ،کارکرد خودرو ،... دقیقا به همین صورت عمل می شود.
  • در قیمت گذاری خودرو شما کارکرد، وضعیت رنگ و وضعیت شاسی و فنی خودرو و بیمه و تخفیف بیمه و وضعیت لاستیک و وضعیت خوردگی های بدنه و... ارتباط کاملا مستقیمی دارند.

راه های ارتباطی با ما :chat